Rèn luyện tư duy giải nhanh siêu tốc bộ đề Hóa học

Với tiêu chí đáp ứng nhu cầu ôn luyện kỳ thi trung học phổ thông quốc gia mới nhất, quyển sách này được biên soạn nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của đông đảo các em học sinh. Lời giải được phân tích, dẫn dắt tỉ mỉ để các em học sinh có thể hiểu sâu vấn đề. Trước mỗi câu hỏi có phân tích lại các kiến thức liên quan, qua đó học sinh có thể tự làm được bài tập. Qua các lời giải chi tiết và phân tích đó, học sinh có thể tư duy hướng làm các dạng toán mới và ôn lại kiến thức.