Tài Liệu

TitleLinkReferenceCategories
ĐH Bách Khoa Hà Nội – Đề Cương

tải về

Đề thi năng lực
ĐH Bách Khoa Hà Nội

tải về

Đề thi năng lực
ĐH Quốc Gia TP HCM

tải về

Đề thi năng lực
ĐH Quốc Gia Hà Nội

tải về

Đề thi năng lực
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO SỐ 1593/BGDĐT-GDCTHSSV(V/v tăng cường tuyên truyền, giáo dục ATGT cho HSSV; phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trong dịp nghỉ lễ 40/04-01/05 năm 2021)

Xem chi tiết

Văn Bản Từ Bộ
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH SỐ 464/SGDĐT – CTTT(V/v tăng cường phòng, chống dịch covid 19; tuyên truyền, giáo dục đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021; thực hiện tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện; Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2021)

Xem chi tiết

Văn Bản, Văn Bản Từ Sở
ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN KIM SƠN Số 771 /UBND()V/v tăng cường bảo đảm TTATGT dịp Lễ 30/4 và 01/5/2021)

Xem chi tiết

Văn Bản, Văn Bản Từ UBND Huyện
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH: Số 46/UBND – VP2(V/v tổ chức và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ Lễ 30/4 và 01/5)

Xem chi tiết

Văn Bản, Văn Bản Từ UBND Tỉnh
Văn bản số 2748/VPCP-TH V/v tổ chức trực và báo cáo tình hình trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Xem chi tiết

Văn Bản, Văn Bản Từ Bộ
Năm du lịch quốc gia 2021 – Hoa Lư, Ninh Binh

Xem chi tiết

Xem chi tiết

Văn Bản, Văn Bản Từ UBND Huyện
Lịch thi THPT năm 2021

Xem chi tiết

Văn Bản Từ Bộ
ĐỀ THAM KHẢO

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

Tải về

 

 

 

 

 

 

Nhóm Tin
Đề thi HSG lớp 9 cấp tỉnh năm học 2020 – 2021

Xem chi tiết

Nhóm Tin
Đề cương thi HSG cấp trường

Xem chi tiết

Nhóm Tin
Sáng tạo trong lập trình tập 2

tải về

Nhóm Tin
Sáng tạo trong lập trình tập 1

Xem chi tiết

 

 

Nhóm Tin
Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021

Xem chi tiết

Văn Bản Từ Sở
Kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2021

Xem chi tiết

Văn Bản Từ Sở
MOS

Xem chi tiết

 

 

Nhóm Tin
ĐỀ

Xem chi tiết

Nhóm Tin
TL giáo khoa chuyên tin

Xem chi tiết

 

Nhóm Tin
Đề Thi Địa Lý 01

Tải về

DIA001Nhóm Địa
Đề Thi Công Nghệ 1

Tải về

CN01Nhóm Công Nghệ
Đề Thi Toán 01

Tải về

T01Nhóm Toán