Chi Bộ Đảng

Đ/c Vũ Đắc Toàn

Chức Vụ:

Bí thư chi bộ

Bộ môn:

Vật Lí

Đ/c Trần Quốc Lập

Chức Vụ:

Phó bí thư chi bộ

Bộ môn:

GDQP

Đ/c Lê Thị Lan Anh

Chức Vụ:

Chi ủy viên

Bộ môn:

Toán học

Đ/c Đinh Cao Thượng

Chức Vụ:

Chi ủy viên

Bộ môn:

Toán học

Đ/c Trần Thị Lan Phương

Chức Vụ:

Chi ủy viên

Bộ môn:

Văn học