Chi Bộ Đảng - Ban Chi Ủy

Đ/c Vũ Đắc Toàn

Chức vụ:

Bí thư chi bộ

Bộ môn:

Vật Lí

Đ/c Trần Quốc Lập

Chức vụ:

Phó bí thư chi bộ

Bộ môn:

GDQP

Đ/c Lê Thị Lan Anh

Chức vụ:

Chi ủy viên

Bộ môn:

Toán học

Đ/c Đinh Cao Thượng

Chức vụ:

Chi ủy viên

Bộ môn:

Toán học

Đ/c Trần Thị Lan Phương

Chức vụ:

Chi ủy viên

Bộ môn:

Văn học