BGH Nhà Trường

Thầy Vũ Đắc Toàn

Chức vụ:

Hiệu Trưởng

Bộ môn:

Vật Lí

Cô Lê Thị Lan Anh

Chức vụ:

Phó hiệu trưởng

Bộ môn:

Toán học

Thầy Trần Quốc Lập

Chức vụ:

Phó Hiệu Trưởng

Bộ môn:

GDQP