BGH Nhà Trường

Thầy Vũ Đắc Toàn

Chức Vụ:

Hiệu Trưởng

Bộ môn:

Vật Lí

Cô Lê Thị Lan Anh

Chức Vụ:

Phó hiệu trưởng

Bộ môn:

Toán học

Thầy Trần Quốc Lập

Chức Vụ:

Phó Hiệu Trưởng

Bộ môn:

GDQP