Đoàn Thanh Niên

Đ/c Phạm Thị Yến

Chức vụ:

Bí thư

Bộ môn:

Tin học

Đ/c Đỗ Văn Nam

Chức vụ:

Phó bí thư

Bộ môn:

GDQP

Đ/c Phạm Quang Vinh

Chức vụ:

UV BTV

Bộ môn:

Tin học

Đ/c Lê Văn Mười

Chức vụ:

UV BTV

Bộ môn:

Hóa học

Đ/c Nguyễn Anh Quyền

Chức vụ:

Ủy viên BCH

Bộ môn:

Tin học

Đ/c Vũ Thị Ánh

Chức vụ:

Ủy viên BCH

Bộ môn:

GDCD

Đ/c Nguyễn Thị Thùy

Chức vụ:

Ủy viên BCH

Bộ môn:

Văn học

Đ/c Vũ Hoàng Yến

Chức vụ:

UVBCH

Bộ môn:

11B01

Đ/c Trần Thị Hồng Phúc

Chức vụ:

UVBCH

Bộ môn:

12B11

Đ/c Nguyễn Thị Huyền

Chức vụ:

UVBCH

Bộ môn:

10B04

Đ/c Nguyễn Thị Minh Tâm

Chức vụ:

UVBCH

Bộ môn:

11B10

Đ/c Phạm Thị Liên Hương

Chức vụ:

UVBCH

Bộ môn:

10B01

Đ/c Nguyễn Thị Mai Hoa

Chức vụ:

UVBCH

Bộ môn:

11B02

Đ/c Trần Minh Phương

Chức vụ:

UVBCH

Bộ môn:

10B11