Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” giúp học sinh phát triển toàn diện!

          Năm học 2022 – 2023, Em Dương Phương Đan – Chi đoàn 10B10, Đoàn trường THPT Kim Sơn A đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” cấp tỉnh. Việc triển khai phong trào “Học sinh 3 tốt” đã góp phần quan trọng trong việc tạo môi trường, động lực cho học sinh rèn luyện, phấn đấu toàn diện trên các mặt: đạo đức, học tập và thể lực. Danh hiệu “Học sinh 3 tốt” được Ban Thường vụ Huyện đoàn chỉ đạo thực hiện gắn với Chỉ thị số 42-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ, giai đoạn 2015 – 2030”. Học sinh đạt danh hiệu “Học sinh 3 tốt” là những học sinh có thành tích nổi bật trong học tập và rèn luyện, là thanh niên tiêu biểu, đoàn viên xuất sắc, tích cực tham gia các hoạt động đoàn, hoạt động tình nguyện và có thể lực tốt. Phương Đan chia sẻ: em rất vui khi những cố gắng của mình được công nhận, danh hiệu “Học sinh 3 tốt” giúp em có thêm động lực để phấn đấu, tham gia hoạt động đoàn đã giúp em rèn luyện nhiều kỹ năng và tự tin hơn; em luôn sắp xếp thời gian để vừa học tập, vừa tham gia các hoạt động ngoại khóa để phát triển bản thân hơn.