Category Archives: Giới Thiệu

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG THPT KIM SƠN A

I. Lịch sử hình thành và phát triển       Công đoàn trường THPT Kim Sơn A được thành lập cùng với sự thành lập trường THPT Kim Sơn A. Tuy gặp nhiều những khó khăn, thử thách nhưng những năm qua, Công đoàn trường luôn là chỗ dựa vững chắc cho Ban giám […]

ĐOÀN TRƯỜNG THPT KIM SƠN A

  GIỚI THIỆU VỀ ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH, TRƯỜNG THPT KIM SƠN A 1. Lịch sử hình thành và phát triển       Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường THPT Kim Sơn A là tổ chức chính trị – xã hội của đoàn viên, thanh niên được thành lập cùng với sự thành […]

TỔ TOÁN – TIN

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ TỔ TOÁN  – TIN I. Giới thiệu chung về tổ Toán – Tin       Trường cấp III Kim Sơn A được thành lập năm 1961. Cùng với sự phát triển của nhà trường, tổ Toán được thành lập và là một thành viên quan trọng trong cơ cấu chung […]

TỔ VĂN – GDCD

       Gắn liền với hành trình gần 60 năm xây dựng và trưởng thành của trường THPT Kim Sơn A chính là sự đồng hành, đóng góp của các tổ, nhóm chuyên môn. Là một trong năm tổ chuyên môn của trường THPT Kim Sơn A, Tổ Văn – Giáo dục Công dân […]

TỔ HÓA – SINH – KTNN

        Vốn có tiền thân là tổ Khoa học Tự nhiên, đến năm 2006, Ban giám hiệu nhà trường cơ cấu lại các tổ chuyên môn, tổ Hóa – Sinh – Công nghệ được thành lập gồm ba nhóm chuyên môn Hóa học, Sinh học và Công nghệ. Trong suốt 15 năm […]

TỔ ANH – SỬ – ĐỊA

      Tổ Anh – Sử – Địa là một trong sáu tổ chuyên môn của trường THPT Kim Sơn A, được cơ cấu lại từ năm 2006, vốn có tên gọi là tổ Xã Hội.       Tổ chuyên môn bao gồm ba bộ môn khoa học xã hội: Tiếng Anh, Lịch […]

TỔ VĂN PHÒNG

       Cùng với sự phát triển của trường trong 60 năm qua, tổ Văn phòng là bộ phận không thể thiếu bên cạnh các tổ trực tiếp đứng lớp. Trong sự thành công của trường hiện nay, có phần một phần không nhỏ của tổ Văn phòng. Tổ Văn phòng hiện nay có […]