Chính sách tuyển thẳng, chế độ ưu tiên trong tuyển sinh 10 áp dụng cho năm học 2020 – 2021

(Trích: Điều 7,  Thông tư 11/2014/TT – BGDĐT ngày 18/4/2013  và Quyết định số 1437/QĐ –UBND ngày 29/11/2019)

 1. Tuyển thẳng vào THPT các đối tượng sau đây
  • Học sinh trường phổ thông dân tộc nội trú;
  • Học sinh là người dân tộc ít người;
  • Học sinh khuyết tật;
  • Học sinh đạt giải cấp quốc gia và quốc tế về văn hoá; văn nghệ; TDTT; Cuộc thi khoa học, kĩ thuật dành cho học sinh trung học.
 2. Mức cộng điểm ưu tiên cho các nhóm đối tượng
 3. a) Cộng 1,5 điểm cho một trong các đối tượng:
  • Con liệt sĩ;
  • Con thương binh mất sức lao động 81% trở lên;
  • Con bệnh binh mất sức lao động 81% trở lên;
  • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động 81% trở lên”.
  • Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;
  • Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945;
  • Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.
 1. b) Cộng 1 điểm cho một trong các đối tượng:
 • Con của Anh hùng lực lượng vũ trang, con của Anh hùng lao động, con của Bà mẹ Việt Nam anh hùng;
 • Con thương binh mất sức lao động dưới 81%;
 • Con bệnh binh mất sức lao động dưới 81%;
 • Con của người được cấp “Giấy chứng nhận người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động dưới 81%”.
 1. c) Cộng 0,5 điểm cho một trong các đối tượng: – Người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số;
 • Người dân tộc thiểu số;
 • Người học đang sinh sống và học tập ở các vùng có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn.

Chú ý: Các xã của khu vực huyện Kim Sơn có điều kiện kinh tế – xã hội đặc biệt khó khăn mà thí sinh sinh sống và học tập tại đó từ 18 tháng trở lên được ưu tiên 0,5 điểm là:

1/ Kim Trung, Kim Hải, Cồn Thoi, Kim Mỹ, Kim Tân: Mốc tính đến ngày thi.

2/ Trường hợp học sinh có nhiều hơn một loại ưu tiên, chỉ được chọn loại ưu tiên cao nhất.