Category Archives: TS 10

Thông tin tuyển sinh lớp 10 năm học 2024 – 2025

HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 – 2025 2. PHỤ LỤC KÈM THEO HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH 3. TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ĐKDT 4. HƯỚNG DẪN THANH TOÁN PHÍ DỊCH VỤ 5. HƯỚNG DẪN CHUẨN BỊ CHUẨN BỊ ĐIỀU KIỆN THU PHÍ DỊCH VỤ TUYỂN SINH 6. MẪU PHIẾU ĐKDT TUYỂN SINH LỚP 10 […]

Giới thiệu về Chương trình GDPT 2018 cho học sinh lớp 10 năm học 2022 – 2023 và Khảo sát ngẫu nhiên lựa chọn nhóm môn học.

GIỚI THIỆU VỀ CHƯƠNG TRÌNH GDPT 2018 CHO HỌC SINH LỚP 10 NĂM HỌC 2022 – 2023. XIN MỜI QUÝ PHỤ HUYNH VÀ CÁC EM HỌC SINH THAM GIA KHẢO SÁT LỰA CHỌN MÔN HỌC TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỚI ÁP DỤNG TỪ NĂM HỌC 2022 – 2023 . Theo đường link dưới đây: https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=5qVBF4op7kyFS-PPcMT5djdu5Zi5-U1MuKMaKC7Oo0pUMVZRT09YVzEwSjJOQThHVllMNEhJVU0wWi4u