Trường THPT Kim Sơn A trân trọng thông báo về việc trả hồ sơ(Học bạ, Phiếu báo điểm thi và Giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời) cho các em học sinh khối 12 niên khóa 2018-2021.