Category Archives: Thông Báo Từ Trường

Quyết định của Sở Giáo Dục và Đào Tạo Ninh Bình, Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình về việc công nhận trường THPT Kim Sơn A đạt kiểm định chất lượng cấp độ 3,đạt trường chuẩn Quốc gia .

1.BÁO CÁO TỰ ĐÁNH GIÁ 2. QUY TRÌNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN 3. QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN TRƯỜNG CHUẨN