Trường THPT Kim Sơn A hưởng ứng cuộc thi ” Tìm hiểu pháp luật về đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân”

Nội dung cuộc thi Tìm hiểu pháp luật

Từ ngày 22/04/2021 đến ngày 30/04/2021 Cán bộ,Giáo viên, Nhân viên và Học sinh nhà trường tham gia cuộc thi Click vào đường link sau: https://thitimhieuphapluat.moj.gov.vn/qt/cuocthi/Pages/trang-chu.aspx