Định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh THPT

Chọn nghề cần có tư duy đúng về nghề nghiệp

Chọn nghề cần có những hiểu biết đúng đắn về thị trường lao động

Chọn nghề cần dựa trên năng lực và khí chất của bản thân mình

Chọn nghề dựa trên trí thông minh của bản thân

Chọn nghề dựa trên hứng thú của bản thân đối với nghề nghiệp mình lựa chọn

Chọn nghề và chọn trường phù hợp với năng lực bản thân

Chọn nghề dựa trên xu hướng phát triển của nghề đó trong tương lai