TRƯỜNG THPT KIM SƠN A TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG HƯỚNG TỚI “TUẦN LỄ HƯỞNG ỨNG HỌC TẬP SUỐT ĐỜI NĂM HỌC 2023”

     Thực hiện công văn số 4864/BGĐT-GDTX ngày 08/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, công văn số 699/UBND-VP6 ngày 12/9/2023 của UBND tỉnh Ninh Bình, công văn số 1368/SGDĐT-CTTTGDTX ngày 15/9/2023 của Sở GD&ĐT, ngày 02/10/2023 trường THPT Kim Sơn A tổ chức Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023.

Lễ phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023

     Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023 hướng tới mục tiêu đẩy mạnh phong trào học tập sâu rộng trong cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên và học sinh, góp phần nâng cao nhận thức về năng lực tự học trong kỉ nguyên số. Từ đó, đẩy mạnh phong trào thi đua “Cả nước xây dựng xã hội học tập, đẩy mạnh học tập suốt đời giai đoạn 2023-2030”.

     Về cách thức thực hiện, nhà trường tiếp tục phát động phong trào xây dựng “Tủ sách lớp học”, xây dựng thư viện trường học với số lượng sách không ngừng được bổ sung. Thư viện nhà trường tăng cường việc chia sẻ tài nguyên, nâng cao chuyển đổi số, phổ biến kĩ năng, kinh nghiệm đọc, tổ chức ngày hội sách và văn hóa đọc. Thư viện tích cực chuyển đổi cách thức hoạt động từ thủ công sang tự động hóa và đẩy mạnh triển khai thư viện số, thư viện điện tử và phần mềm thư viện. Các lớp học tổ chức các buổi sinh hoạt, trao đổi về các kĩ năng, năng lực thiết yếu của công dân thời đại số hóa, toàn cầu hóa.

     Chương trình của Tuần lễ tập trung vào các chủ đề chính:

+ Năng lực tự học trong kỉ nguyên số.

+ Văn hóa đọc trong thời đại số.

+ Chuyển đổi số trong việc thúc đẩy học ngoại ngữ

+ Các kĩ năng cần có của học sinh thời đại 4.0

Một số hình ảnh triển khai Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2023: