SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NINH BÌNH SỐ 464/SGDĐT – CTTT(V/v tăng cường phòng, chống dịch covid 19; tuyên truyền, giáo dục đảm bảo ATGT trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 01/5/2021; thực hiện tuyên truyền hưởng ứng ngày toàn dân hiến máu tình nguyện; Tuần lễ Quốc gia nước sạch và VSMT năm 2021)

Tang_cuong_GD_DBATGT_PCDB_COVID19_So GD DT NB